Hoppa till sidans innehåll

Policy


POLICY

 

 1. GYMNASTER

 

Dessa klargör föreningens grundläggande attityd och ska prägla uppträdande på träningen och i alla de sammanhang där man representerar föreningen.

 

Gymnaster ska visa hänsyn och respekt för varandra, ledare och föräldrar. Detta gäller även för andra gymnaster och domare vid tävlingar. Det ska finnas en förståelse att vi alla är olika och att alla därför måste få plats.

 

Gymnaster peppar och stöttar varandra positivt – både i den egna gruppen och andra grupper, även utanför träning och tävling – därmed blir det mycket lättare att uppnå en riktig gemenska i föreningen.

 

Gymnaster ställer upp och hjälper föreningen när det behövs funktionärer vid tävlingar eller vid andra arrangemang

 

Gymnasterna i föreningen förväntas:

 • Passa tider
 • Ha lämplig klädsel
 • Respektera sina ledare
 • Göra sitt bästa på träningar och tävlingar och visa en proffsig attityd oavsett hur träningen går. Hur jobbigt och svårt det än kan vara så måste man köra på - att sätta sig ner och ge upp är att halka efter ännu mer i kunskap.
 • Alltid hjälpa till med fram- och bortplockning av redskap
 • Inte vistas på redskap under fram- och bortplockning av redskap
 • Vara stolta över sitt kunnande
 • Alltid vara drogfria – även tobaksfria – när de representerar föreningen
 • Känna glädje och stolthet över att vara en gymnast i Salemgymnasterna
 • Vara positiva, aktiva och goda kamrater

 

 

2. LEDARE

 

Ledare ställer upp och hjälper andra medmänniskor och föreningen när det behövs funktionärer vid tävlingar eller vid andra arrangemang.

 

 • komma i god tid väl förberedda
 • vara lämpligt klädda
 • aktivt delta i uppvärmningar
 • lyssna på och respektera sina gymnaster
 • sträva efter att låta alla i gruppen utvecklas utifrån sin förmåga
 • vara ett föredöme
 • alltid vara drogfria och tobaksfria när de representerar föreningen 
 • vidareutbilda sig genom anordnade kurser
 • förmedla träningsglädje
 • jobba för en positiv anda i gruppen
 • om och när det krävs alltid framföra kritik på ett positivt sätt
 • stärka VI-andan i föreningen
 • uppträda positivt mot medtävlare vid tävlingar
 • delta aktivt på ledarmöten och i utvecklingen av föreningen
 • inte gå hem förrän sista barnet i truppen är hämtat (gäller ledare för trupper med yngre barn)

 

 

 3. FÖRÄLDRAR I FÖRENINGEN

 

De flesta föräldrarna med barn i gymnastiken har någonting att bidra med. Ju fler som vi kan få att dela på jobbet, desto mindre får var och en att göra. Våra gymnastiska ledare kan få en avlastning med administrativa saker och föräldrarnas insats ger föreningen stort stöd. Därför behöver vi ha en till två lagledare för varje tävlande trupp (se separat beskrivning).

 

Föräldrar är naturligtvis välkomna att någon gång stanna kvar och titta på träningen, men då behöver det vara avstämt med ledare

 

 

Viktigt att tänka på som förälder:

Vi vill/önskar att även föräldrar känner sig som representanter för Salemgymnasterna

Vi vill/önskar att föräldrar är våra uppmuntrare och stöttestenar i både motgång och i medgång.

Vi vill/önskar gärna att föräldrar är med som stöd och hejaklack på tävlingar.

Vi vill/önskar att föräldrar deltar aktivt på föräldramöten

Vi vill ha en rak och öppen dialog mellan föräldrar, ledare och styrelse

 

 

Vi behöver er hjälp:

Vid våra egna arrangemang som tävlingar och naturligtvis vid vår årliga våruppvisning

Med fram- och borttagning av redskap (ffa för de yngre trupperna, schema skickas ut)

Med att hjälpa gymnasterna att respektera träningstider (komma ombytta i tid).

Med information till ledare när gymnast inte kan komma på träning

 

 

 4. LAGLEDARE/LAGADMINISTRATÖR

 

Läger:

Representant mot lägeransvarig i styrelse (skicka ut information till truppen, samla ihop respons etc)

Koordinera samåkning

 

Kläder:

Samla ihop klädbeställning mot ansvarig i styrelse (elektroniskt)

Hämta kläder hos klädansvarig i styrelse och lämna ut kläder till truppen

Säkerställa att kläder är betalda innan kläderna lämnas ut

 

Inför tävlingar

Hjälpa till med anmälan

Skicka ut informations-mail till föräldrar

Koordinera samåkning

Hjälpa till med uppsättning av hår (samt att säkerställa att andra också kan hjälpa till)

 

Övrigt

Administrera medlemsregistret för truppen

Göra arbetsscheman för tex redskapsframplockning och vid arrangemang i föreningen

 

Total estimerad tidsåtgång:

Vid klädinköp (1 gång/termin): ca 8 timmar

Inför tävlingar: ca 2 timmar

Uppdaterad: 17 DEC 2017 18:20

Postadress:
Salemgymnasterna - Gymnastik
Box 1034
14421 Rönninge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: salemgymnasterna@liv...